top of page
horses.jpg

ANRIKA

Varje plats har sin historia och varje hus bär på en berättelse.

Här har människor verkat och levt under årens lopp; verksamheter och händelser har avlöst varandra för att landa i vår samtid. Vi arbetar med historiskt material hämtat ur olika källor och arkiv- det kan röra sig om byggnadsritningar, gatubilder från då och nu samt kartor och text som rör huset och området genom tiderna. Syftet är att skapa en förankring i det historiska som inspirerar och informerar framåt – att gestalta platsens historia och husets berättelse.

 

Varje BRF är unik, med sin egen historia och berättelse. Vissa byggnader har funnits i drygt hundra år; andra kan ha uppförts under vår livstid. Oaktat plats och ålder så finns det alltid en platsens specifika berättelse att ta vara på- en genius loci- som ger huset dess karaktär och betydelse.

 

Vi arbetar med olika media för att kunna möta de speciella förutsättningar som gäller just Er BRF.

Den slutliga berättelsen kan gestaltas som en emaljskylt på husets fasad; som ett inglasat fotocollage med text i det gemensamma trapphuset eller som en bronsskulptur på innegården.

 

Talesättet att endast fantasin sätter gränserna är en överdrift- det finns alltid praktiska ,ekonomiska och estetiska hänsyn att förhålla sig till. Anrikas ambition är att skapa en känsla för platsen och fastigheten som inte bara berikar och inspirerar, utan även är ett konstverk i sig.

 

Anrika arbetar med en lång erfarenhet av arkitektur, konst och gestaltning i olika sammanhang och rum. Vi tror, att en spännande berättelse om byggnaden man bor i är värdefull när den presenteras på ett tillgängligt och estetiskt tilltalande sätt.

Clients
Contact
bottom of page